Ruusuristin Veljeskunta AMORC

Stacks Image 90

Mikä on Ruusuristi?

Ruusuristi on symbolina hyvin vanha eikä sillä ole uskonnollista merkitystä. Ruusuristi on veljeskuntamme perinteen mukaan ihmisen symboli. Ristin vaakapuu kuvaa aineellista kehoamme ja pystypuu henkistä olemuspuoltamme. Yhdessä ne muodostavat elävän ihmisolennon. Ruusu ristin keskellä kuvaa ihmisen kehittyvää sielupersoonallisuutta. Ristin puiden yhtymäkohta on ainoa paikka jossa ruusu voi kehittyä täyteen kauneuteensa. Sielupersoonallisuus ja samalla ihmisyksilön tietoisuus kehittyy asteittain oman tietoisen toimintamme ja elämän sille antamien kokemusten tuloksena.

Ruusuristiläisessä opetuksessa keskitymme sekä ristiin että ruusuun. Ruusuristiläinen filosofia antaa meille ymmärryksen fyysisestä kehostamme ja sen huolenpidon tärkeydestä sekä mahdollisuudesta yhdistää sielu ja keho yhdeksi kokonaisuudeksi. Tässä merkityksessä jokainen todellinen Valon palvelija on Ruusuristi.

Tietoa meistä

Lisätietoa AMORCista on saatavilla runsaasti erilaisten kirjoituksien ja lehtien muodossa.

image
Ruusuristiläisiä kirjoituksia

Ruusuristin Veljeskunta tuli suuren yleisön tietoon vasta 1600-luvun alussa, jolloin Saksassa julkaistiin Fama Fraternitatis (1614), Confessio Fraternitatis (1615) ja Chymische Hochzeit Christiani Rosencreutz anno 1459 (1616). AMORC on kääntänyt ja julkaissut merkittävät ruusuristiläiset kirjoitukset myös suomeksi.

image
Rosa et Crux -lehti

Rosa et Crux -lehteä on julkaistu suomeksi vuodesta 1997 lähtien. Suurin osa näistä on myös digitaalisesti saatavilla.

Stacks Image 94

Mitä AMORC tarkoittaa?

AMORC on lyhennys sanoista Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis, joka käännettynä merkitsee Muinainen ja Mystinen Ruusun ja Ristin Veljeskunta.
 AMORC on veljeskunta, jossa opetus ja muu työ rakentuu tietyn järjestelmän mukaan. Jäsen, nainen tai mies, johdatetaan läpi toisiaan seuraavien opintoasteiden. Uutta tietoa voidaan lisätä aiemmin opittuun ja näin saavuttaa yhä suurempi mysteerien tuntemus. Veljeskunnan toimintaan kuuluvat myös seremoniat, niin kutsut rituaalit. AMORCin rituaaleilla on opettava tarkoitus ja ne puhuttelevat symbolikielellä, jonka alitajuntamme tunnistaa. Rituaalin tarkoitus on luoda tunnelma, joka auttaa yksilöä saavuttamaan yhteyden ikuiseen itseen.

Liity jäseneksi

Kutsumme sinut liittymään jäseneksi ja perehtymään omaan itseesi ja luonnon universaaleihin lakeihin, jotka vaikuttavat meissä jokaisessa, olimmepa siitä tietoisia tai emme. Jäsenenä saat neljä opintokirjettä joka kuukausi, jäsenlehden ja muita jäsenetuja. Jäseneksi voit hakea täyttämällä hakemuskaavakkeen ja vastaamaan siinä oleviin kysymyksiin. Kun hakemuksesi on hyväksytty, lähetämme ensimmäisen opintoaineiston.

Stacks Image 172

Jäsenille


Kaikki jäsenemme ovat tervetulleita kansainväliseen Ruusuristi yhteisöömme!

Yhteisössä voimme jakaa mitä paikallisissa ryhmissämme tapahtuu, tavata muita jäseniä ja pysyä yhteyksissä.

Suomen yhteisöstä löydät kuukausikirjeet jäsenille, ajankohtaista tietoa sekä verkkokauppamme. Liity mukaan tai kirjaudu sisään Rosicrucians in Finland ryhmään:
https://rosicruciancommunity.org/group/rosicrucians-in-finland
Liber Lucis

Visualisoimme, että tämä Valon kirja inspiroi etsijöitä tulemaan esiin oman sisäisen viisautensa valoon ja reflektoimaan mystisesti elämän haasteita.

Liber Lucis pyrkii olemaan kerronnallinen opas, joka kutsuu jokaista yksilöä luomaan oman manifestinsa, oman henkilökohtaisen julistuksensa itselleen siitä, kuinka he aikovat edistää, palauttaa, jakaa ja suojella oman ja muiden henkisen luonteen valoa.

Stacks Image 191