Ruusuristiläinen humanismi ja henkinen ekologia

Filosofiansa mukaisesti ruusuristiläiset työskentelevät tullakseen valaistuneiksi humanisteiksi.
Tämän takia me pyrimme:

 • pitämään koko ihmiskuntaa yhtenä ja samana sieluperheenä, jolla on yhteinen alku ja päämäärä
 • kasvattamaan hyvää tahtoa kaikkien yksilöiden välillä heidän rodustaan, etnisestä taustastaan, kansallisuudestaan, sosiaaliluokastaan, uskonnostaan tai mistään muusta erottavasta tekijästä riippumatta
 • ylläpitämään toimintoja ja projekteja, jotka tuovat ihmisiä yhteen ja tuottavat heille solidaarisuutta
 • asettamaan yleisen edun yksilön edun edelle ja työskentelemään yhteisen hyvän puolesta
 • varmistamaan niin pitkälle kuin mahdollista, että politiikka, talous, teknologia, tiede ja yleensä kaikki yhteisön toiminnot ovat ihmiskunnan hyväksi
 • pitämään velvollisuuksiamme muita ihmisiä kohtaan yhtä tärkeinä kuin itse olemme vaatimassa laillisia oikeuksia itsellemme
 • ettemme nauti herjauksista, ilkeistä juoruista tai negatiivisesta kritiikistä
 • tekemään toisten onnellisuudesta oman onnellisuutemme olennaisen osan
 • ylläpitämään ajatusta, että jokainen yksittäinen ihminen voi ylittää itsensä ja heijastaa parasta itsestään suhteessa muihin
 • työskentelemään henkilökohtaisen kehittymisen puolesta, jotta voisimme olla toisille hyvä kumppani ja edistää yhteisön kehittymistä

Tämän 21. vuosisadan ja 3. vuosituhannen alkaessa, aikana, jolloin planeettamme ja sen seurauksena ihmiskunnan elossa pysyminen on vakavasti uhattuna, uskomme, että on syytä julistaa henkisen ekologian sanomaa tämän vetoomuksen kautta:

 • Muistakaamme, että planeetta, jossa elämme, on ollut olemassa enemmän kuin neljä miljardia vuotta ja ihmiskunta tietojemme mukaan ilmaantui tänne noin kolme miljoonaa vuotta sitten ja on saanut Maan vaaran alaiseksi vähemmän kuin sadan vuoden aikana.
 • Muistakaamme, että meret ja valtameret peittävät kaksi kolmasosaa planeetastamme ja että oma kehomme sisältää 70 % vettä, jota ilman emme voi elää.
 • Muistakaamme, että metsät ovat planeettamme keuhkot, sillä ne tuottavat hengittämäämme happea ja ilman metsiä ei olisi ilmakehää eikä myöskään elämää.
 • Muistakaamme, että eläimiä eli planeetallamme miljoonia vuosia ennen ihmisten ilmaantumista ja että ihmiskunnan elossa säilyminen on riippuvaista näistä älykkäistä ja tuntevista olennoista.
 • Muistakaamme, että kaikki luontokunnat ovat riippuvaisia toisistaan ja niiden välillä ei ole mitään tilaa tai rajaa, ja jokaisella niistä eri tasoillaan ja eri muodoissaan on tietoisuus.
 • Muistakaamme, että maapalloa ympäröi elektromagneettinen aura, joka on tulosta sen omista luonnollisista energioista ja tämä aura yhdessä ilmakehän kanssa vastaa elämästä.
 • Muistakaamme, että planeettamme olemassaolo ei ole minkään sattuman tai ajan ja paikan muutoksen tulosta, vaan se on Jumalaksi nimittämämme Universaalin Älyn toteuttamaa suunnitelmaa.
 • Muistakaamme, että Maa ei ole vain pelkästään planeetta, joka sallii ihmisten olevan olemassa, vaan se on myös ympäristö, jossa sielut inkarnoituvat edetäkseen henkisen evoluution tiellä aina sen loppuun saakka.
 • Muistakaamme, että planeettamme on luomisen mestariteos, että vaikka se ei ole laatuaan ainut universumissa, se on siitä huolimatta harvinainen, ja ihmiskunnalle on suuri etuoikeus voida elää täällä.
 • Muistakaamme, että Maa ei kuulu meille ja voimme olla täällä elääksemme elinaikamme ja edustaa kalleinta perintöä, jonka siirrämme tuleville sukupolville.
 • Muistakaamme, että meillä ei ole mitään oikeutta planeettaamme. On vain yksinkertaisesti velvollisuus kunnioittaa, säilyttää ja suojella sitä. Yhdellä sanalla, rakastaa sitä.
 • Muistakaamme tämä ja muistuttakaamme siitä myös lapsiamme ja olkoon tunnuslauseemme seuraava:

Terra humanitasque una sunt.’ (’Maa ja ihmiskunta ovat yhtä.’) Yllä oleva teksti on ote ’Vetoomuksesta henkisen ekologian puolesta’, jonka Imperaattorimme esitti v. 2012 Brasilian senaatille veljeskuntamme puolesta, ja joka löytyy kokonaisuudessaan, omana osionaan, hakupalkista.