Mitä nimi Ruusuristin Veljeskunta AMORC tarkoittaa?

AMORC on lyhennys sanoista Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis, joka käännettynä merkitsee Muinainen ja Mystinen Ruusun ja Ristin Veljeskunta. Mysticusque merkitsee ”ja mystinen”.

Mystisessä perinteessä kynttilän valon säteet symboloivat suurempaa valoa, tiedon valoa, joka läpäisee koko universumin.

ANTIQUUS  merkitsee hyvin vanhaa ja katkeamatonta perinnettä, jossa tieto siirtyy perintönä vihityille läpi sukupolvien. Antiikki viittaa myös siihen, että totuudet ovat ajattomia ja ikuisia ja että kaikkina aikoina on niitä, jotka säilyttävät ja vaalivat tietoa näistä totuuksista.

MYSTICUS  merkitsee mystinen. Mystiikka määritellään seuraavasti: henkilökohtainen kokemus siitä, että itse tietää, ymmärtää ja tuntee lähteen kaikelle sille, mikä ilmentyy.  Toiset kutsuvat tätä lähdettä Jumalaksi, toiset Kosmiseksi. Me emme usko siksi, että uskomme tietävämme tai että meillä on tieteellinen havainto. Me vain tiedämme.   Mystiikan keinona ja Veljeskunnan työnä on vihkiä oppilas niihin tekniikoihin, jotka mahdollistavat mystisen tiedon kokemisen. Koettuna tämä tieto on ehdottoman selvää ja järkevää.

ORDO  merkitsee Veljeskuntaa.  AMORC on Veljeskunta, jossa opetus ja muu työ rakentuu tietyn järjestelmän mukaan.  Jäsen, nainen tai mies, johdatetaan läpi perättäisten opintoasteiden.  Uutta tietoa voidaan lisätä aikaisemmin opittuun ja näin saavuttaa yhä suurempi mysteerien tuntemus.

Veljeskunnan toimintaan kuuluvat juhlalliset seremoniat, niin kutsutut rituaalit. Rituaali on latinaa ja tarkoittaa määrättyä järjestystä.  Se tarkoittaa kokoontumista, missä seurataan kiinteää kaavaa.  AMORCin rituaaleilla on opettava tarkoitus ja ne puhuttelevat symbolikielellään – alitajuntamme tunnistamalla kielellä. Rituaalin tarkoitus on luoda tunnelma, joka auttaa yksilöä saavuttamaan yhteyden iäiseen itseen.

ROSA CRUX,  Ruusuristi on symbolina hyvin vanha eikä sillä ole uskonnollista merkitystä. Risti sinänsä on kristinuskoa vanhempi symboli ja on Veljeskunnan tradition mukaan ihmisen vertauskuva. Ruusu ristin keskellä kuvaa ihmisen sielua. Sielun persoonallisuus kehittyy asteittain elämän sille antamien kokemusten tuloksena.