RUUSURISTIOPETUKSEN ALKUPERÄ

Epäilemättä kysyt, mikä on ruusuristiopetuksen alkuperä? Vastaamme tähän, että sen juuret ovat pyhässä perinnössä, jonka veljeskuntamme on saanut muinaisen Egyptin mysteerikouluista. Itse asiassa tämä perintö on oleellinen osa arkistoa, joka vuosisatojen saatossa on rikastuttanut AMORC:in kulttuurista ja henkistä perintöä. On olemassa suuri joukko mystisiä lakeja ja periaatteita, joita opetetaan opintokirjeissä. Tämä on katkeamattoman työn tulosta, jota aikaisemmat mystikot suorittivat tunkeutuessaan luonnon ja universumin mysteereihin. Muinaisen Egyptin viisaiden perinnöksi jättämiin ikuisiin totuuksiin on liitetty antiikin Kreikan suurten ajattelijoiden filosofisia pohdintoja sekä joitakin vuosisatoja myöhemmin keskiajan ruusuristialkemistien mystisiä opetuksia. Lähempänä meidän aikaamme eläneet merkittävät persoonallisuudet ovat kehittäneet ja täsmentäneet antiikin perinnön määrättyjä kohtia edeltäjiensä jättämältä pohjalta. Vain joitakin nimiä mainitaksemme ovat seuraavat henkilöt rikastuttaneet ruusuristiperinnettä omalla osaamisellaan:

Leonardo da Vinci (1452-1519), Comelius Heinrich Agrippa (1486-1535), Paracelsus (1493-1541), Francois Rabelais (1494-1553), Sir Francis Bacon (1561-1626), Jakob Böhme (1575-1624), Rene Descartes (1596- 1650), Blaise Pascal (1623-1662), Baruch Spinoza (1632-1677), Sir Isaac Newton (1642-1727), Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), Benjamin Franklin (1706-1790), Michael Faraday (1791-1867), Claude Debussy (1862-1918).

AMORC:in nykyisen aktiivisen jakson alusta lähtien suuresti kunnioitetut eri alojen RC-jäsenet ovat jättäneet samalla tavoin oman panoksensa opetukseemme.
Veljeskunnassa on jäseninä mm. fyysikoita, kemistejä, biologeja, lääkäreitä ja filosofeja. He työskentelevät ruusuristitiedon kulttuurisen kehityksen edistämiseksi. Sanomme kulttuurisen, sillä AMORC:in asiantunteva ja vakiintunut henkinen olemuspuoli on ja tulee ikuisesti olemaan sama, kuin se on aina kautta aikakausien ollut.
RC-polun kulkija ei opiskele mestarin opettamia ajatusmalleja eikä hänen tavoittamansa mystinen tieto ole ajan kaavoihinsa kangistamaa. Hän opiskelee lakeja ja periaatteita, joiden toimivuus koetellaan. Ne heijastavat kaikkea sitä, mitä ihmisen sisäinen olemus saa kokea Universaalin Älyn nimessä ja sen kunniaksi.
AMORC:in tutkimuslaboratoriot osoittavat, että perinteemme mukaisesti pyrimme aina toimimaan yhdistävänä lenkkinä menneen ja tulevan välillä. Pyrimme auttamaan sellaisen maailman luomisessa, jossa jokainen elävä olento tuntee kehon, sydämen ja sielun rauhan, syvän rauhan. Lyhyenä esittelynä asteittain osaksesi tulevalle tiedolle ehdotamme, että pohdiskelet määrättyjä ilmiöitä, jotka ovat kiinnittäneet huomiotasi. Kaikki nämä ilmiöt sopivat luonnonlakeihin ja periaatteisiin, jotka selitetään seikkaperäisesti sinulle opintokirjeissämme. Tietämättömyydessään useimmat ihmiset pitävät näitä ilmiöitä taikauskona tai liittävät ne johonkin yliluonnolliseen. Toisaalta ihmisellä on käytettävissään kaikki ominaisuutensa ja harjoittamalla niitä hän voi tehdä ne käyttökelpoisiksi päivittäisessä elämässään. Vanhan sananlaskun viisaus on totta: ”Tietämättömyys ja pelkästään tietämättömyys on asia, mistä ihmiskunta tulee vapauttaa.”