Opinnot ja opetus

AMORCin jakama tieto on nykyisin järjestetty opintokirjeiden muotoon. Aikaisemmin opetus oli ainoastaan määrätyiltä osiltaan merkitty muistiin ja se siirrettiin eteenpäin suullisesti mestarilta oppilaalle.  Mystisten virtausten täytyi toimia useiden vuosisatojenajan kätkettyinä, koska oli olemassa riski tulla syytetyksi ja tuomituksi noituudesta. Yhä useampi on kiinnostunut filosofiasta ja elämän suurista kysymyksistä. AMORC on ensimmäinen filosofinen koulu,  joka  jo 1920-luvulla alkoi jakaa tätä käsittelevää oppimateriaalia kirjallisessa muodossa jokaiselle jäsenelle.

OPINTOJEN LUONNE

AMORCin opetus eroaa useimmista perinteisistä koulutusjärjestelmistä siinä, että se käyttää mahdollisimman laaja-alaisesti sekä teoriaa että käytäntöä, vanhoja mysteereitä ja modernia tiedettä, kehoa ja sielua, perustana selkeään ja syvään sisäiseen tietoon.

Viikon opintokirje antaa katsauksen inhimillisen tiedon perusteisiin hyvin tasapainotetulla luonnontieteen, mystiikan, filosofian ja metafysiikan yhdistämisellä.  Sinulle tarjotaan kokeita ja harjoituksia, jotka vähitellen kehittävät Sinun psyykkistä ja henkistä tietoisuuttasi. Tällä tavoin opiskelu on elävää, koska teoreettinen tieto voidaan muuttaa kokemukseksi vain soveltamalla se käytäntöön.

Mystinen tieto kehittyy spiraalimaisesti opintoastejärjestelmän kautta.  Jos seuraamme spiraalia ulospäin keskustastaan, jokainen uusi kierros (jokainen uusi aste) on suurempi ja yhä kattavampi ympyrä.  Tätä ympyrää voidaan verrata siihen todellisuuteen, jonka havaitsemme itsessämme.  Mitä suurempi perspektiivi meillä on todellisuuteen, sitä suuremmaksi tulee vapautemme ja sitä useamman ihmeellisen mahdollisuuden elämä tulee meille antamaan.

VELJESKUNNAN OPETUSJÄRJESTELMÄ

Ruusuristin Veljeskunnan opetus annetaan opintokirjeiden muodossa. Ne lähetetään jokaiselle jäsenelle kotiin. Toivomme, että opintoihin käytettäisiin 1 – 2 tuntia yhtenä iltana viikossa. Opinnot on jaettu kahteen pääryhmään, noviisiasteisiin ja temppeliasteisiin.

NOVIISIASTEET

Aikaisemmin oli tavallista, että se, joka halusi opiskella mysteereitä, matkusti mysteerikouluun tai temppeliin anoakseen pääsyä oppilaaksi.   Hyväksyttyä kutsuttiin noviisiksi.  Hän sai tulla temppelin esipihaan eli atriumiin.  Atriumissa oppilas sai perehdyttävää opetusta, joka valmisti häntä korkeampaan temppelissä annettavaan opetukseen.   Tämän vanhan perinteen mukaisesti Ruusuristin Veljeskunnan perehdyttävä opetus jaetaan kolmeen atriumasteeseen.   Niitä opiskelevia kutsutaan noviiseiksi.

Lue lisää >>

 

TEMPPELIASTEET

Kun kolmen noviisiasteen opinnot on suoritettu, oppilas on valmis aloittamaan temppeliasteet. Atriumasteet ovat antaneet yleiskatsauksen ruusuristiläisestä perinteestä ja viisaudesta. Näitä tietoja syvennetään temppeliasteissa sekä tehdään kokeita ja sovelletaan tekniikoita. Tavoitteena on oppia käyttämään ruusuristiläisiä periaatteita jokapäiväisessä elämässä.

Lue lisää >>

UUSI KÄSITEMAAILMA

Jonkin alueen aloittelijana ei kukaan voi tarkasti tietää, mitä tulee kohtaamaan. Ruusuristin Veljeskunta edustaa monille uutta maailmaa ja ainoastaan Sinä itse voit päättää, voimmeko olla apunasi omassa kehityksessäsi. Veljeskunnalla on sen vuoksi aloittelijajakso eli noviisijakso, joka sisältää 14 kuukauden opinnot.  Sen kolmesta lyhyestä esittelyasteesta löydät Veljeskuntamme opetuksen tiivistettynä pähkinänkuoreen. Noviisijakson ajaksi voit halutessasi saada  tueksesi kummin, jonka kanssa voit olla yhteydessä sähköpostitse tai kirjeitse opintoihin liittyvissä ja käytännön asioissa.  Kummi on Veljeskuntamme jäsen ja opiskellut jo pidemmän aikaa. Tulemme tiedustelemaan asiaa sinulta opintojesi alkuvaiheessa.

Voimme kutsua noviisijaksoa koeajaksi, jolloin opit tuntemaan Veljeskunnan ja näin voit päättää, onko jäsenyyden jatkaminen sopusoinnussa Sinun etujesi kanssa. Jos haluat jatkaa, tutustumisjaksoa seuraa 9 astetta, joilla jokaisella on erityinen sisltönsä.

Jokaisessa asteessa on mahdollisuus kirjeenvaihtoon astemestarin kanssa, opintoja koskevissa kysymyksissä.  Haluamme tukea Sinua kehityksessäsi niin pitkälle, kuin se on mahdollista, mutta luonnollisestikin voimme auttaa Sinua vain tien viitoittamisessa  –  Sinun tehtäväsi on kulkea valitsemaasi tietä ja tehdä se työ, mitä sisäisen tiedon saavuttaminen vaatii.

VIIKON OPINTOKIRJE

Jokainen opintoaste on jaettu opintokirjeisiin, yksi jokaiselle viikolle. Opintokirjeet muodostavat opetusjärjestelmämme perustan,  joten sinä voit istua kotona ja opiskella. Saat joka kuukausi neljän opintokirjeen lähetyksen, jossa on mukana myös muuta jäseninformaatiota. Opintokirjeet sisältävät keskimäärin 5…8 A5-sivua ja ne esittelevät uusia ideoita ja kokeita, yksinkertaisesti ja helppotajuisesti. Saat opinnoistasi täyden hyödyn ilman mitään erikoiskoulutusta.

Sinun toivotaan varaavan noin tunnin yhtenä iltana viikosta opintojasi varten. Opiskele tämän tunnin aikana tarkasti opintokirjeen sisältö ja tee annetut harjoitukset tai kokeet. Jokainen opintokirje päätetään joihinkin ajatuksiin. Pohdiskele niitä seuraavan viikon aikana. Voit myös viikon varrella soveltaa, kokeilla ja todentaa saamiasi ideoita ja opetuksia.

Testaamalla taitosi, suorittamalla harjoitukset ja todistamalla niiden arvo itsellesi ja käyttämällä sitten tämän työn hedelmät jokapäiväisessä elämässäsi, tulet kokemaan uuden todellisuuden, joka pohjautuu henkilökohtaisiin havaintoihisi ja kokemuksiisi.