Temppeliasteet

ENSIMMÄINEN TEMPPELIASTE

Ensimmäinen temppeliaste antaa perustiedot polariteettiperiaatteesta maailmaan.  Tässä asteessa käsitellään myös värähtelyitä, joka käsittävät sekä fyysiset että ei-fyysiset ilmentymät. Tämä auttaa sinua paremmin ymmärtämään maailmankaikkeuden rakennetta sekä sitä, miten luonnon eri osat ovat yhteydessä toisiinsa niitä yhdistävien luonnonlakien välityksellä.

TOINEN TEMPPELIASTE

Toinen temppeliaste käsittelee ihmisen mielen toimintaa. Opit, miten voit lisätä tahdonvoimaa ja korvata huonoja tapoja hyvillä. Opit myös, miten pääset eri tietoisuuden tasoille ja miten voit vaihtaa ajatuksia tehokkaammin ja yhdistää psykologian ja mystiikan periaatteita saavuttaaksesi henkilökohtaisen päämääräsi.

KOLMAS TEMPPELIASTE

Kolmas temppeliaste tutkii elämän tarkoitusta useista näkökohdista, muun muassa elävää ja elotonta ainetta, elämää solutasolla, kuoleman ja jälleensyntymän mysteeriä ja sielun ikuista olemusta.

NELJÄS TEMPPELIASTE

Neljäs temppeliaste kertoo ruusuristifilosofian ontologian  (oppi olevaisesta– oppi kaikkien ja kaiken olemuksesta ja yhteydestä)  ja määrittelee kosmologiset puitteet kaikelle luodulle. Tässä asteessa käsitellään myös symbolien merkitystä ja käyttöä alitajunnan kielenä.

VIIDES TEMPPELIASTE

Mystikko on luonnostaan filosofisesti suuntautunut. Viidennessä temppeliasteessa opiskelet otteita klassisten filosofien teoksista. Tämä ruusuristifilosofian ikivanhojen juurien tutkiskelu osoittaa, että perusperiaatteet ovat ajattomia. Tässä asteessa esitellään seuraavien filosofien ajatuksia: Thales, Solon, Pythagoras, Herakleitos, Demokritos, Empedokles, Sokrates, Platon ja Aristoteles.

KUUDES TEMPPELIASTE

Kuudennessa temppeliasteessa käsitellään terveyden ja sairauden fyysisiä ja henkisiä aineksia. Tässä asteessa opit AMORCin parantamistekniikoita,  joita käytetään palauttamaan ja säilyttämään hyvä fyysinen terveys ja psyykkinen tasapaino.

SEITSEMÄS TEMPPELIASTE

Edellisten asteiden harjoitukset ja kokeet ovat saaneet aikaan psyykkisten kykyjesi asteittaisen kehityksen. Ne luovat pohjan seitsemännessä, kahdeksannessa ja yhdeksännessä asteessa esitettäville kehittyneemmille tekniikoille. Seitsemännessä asteessa opit psyykkisen projektion suorittamisen tekniikan. Opit havaitsemaan toisten ihmisten auran sekä vahvistamaan omaasi. Opit, miten kehität psyykkisiä keskuksia ja opit vastaanottamaan psyykkisiä vaikutelmia. Tämä aste selvittää perusteellisesti tiettyjen ääniyhdistelmien fysiologiset, psyykkiset ja henkiset vaikutukset.

KAHDEKSAS TEMPPELIASTE

Kahdeksas temppeliaste tutkii perusteellisesti aihetta kuolemattomuus, syntymän ja kuoleman mysteeriä, jälleensyntymistä ja karmaa sekä sielupersoonallisuuden kehittymistä.

YHDEKSÄS TEMPPELIASTE

Jos olet tehnyt aikaisempien asteiden harjoitukset ja kokeet, ovat nämä tekniikat hallussasi ja käytössäsi tässä asteessa. Olet valmis yhdeksännen asteen kehittyneemmille kokeille. Tämä aste tekee mahdolliseksi ottaa käyttöön metafyysiset voimat ja soveltaa niitä käytäntöön niin, että voit vaikuttaa ympäristöösi tavalla, joka tulee olemaan rakentava sekä sinulle että läheisillesi.

OPINNOT YHDEKSÄNNEN TEMPPELIASTEEN JÄLKEEN

Jäsenyys Ruusuristin Veljeskunta AMORCissa on enemmän kuin pelkkää opiskelua. AMORCin hallussa oleva tietoperintö kerrotaan viiden ensimmäisien vuoden aikana. Maailmankaikkeuden lakien tutkiminen kestää kuitenkin koko elämän ajan. Saamme koko elinaikamme ajan uutta tietoa  –  Veljeskunnan opinnot jatkuvat vuosia yhdeksännen asteen jälkeen niille,  jotka sitä haluavat.