Usein kysyttyä

Välittämään etsivälle ihmiselle syvempää oivallusta elämästä ja olemassaolosta sekä maailmankaikkeuden laeista ja periaatteista. Levittämään tietoa siitä, että parempi maailma ja parempi elämä voi alkaa vain meistä itsestämme ja että elämän laatu paranee henkilökohtaisen kehittymisen myötä. Antamaan ihmiselle mahdollisuuden valmistaa itsensä tietoon rakentamalla luovuuden ja itsensä toteuttamisen avulla oma elämän filosofia, joka perustuu aitoon tietämiseen ja omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin. Antamaan hänelle elämänkatsomuksen, jossa terveet eettiset periaatteet, suvaitsevaisuus ja vastuuntunto ovat keskeisiä aineksia.
Ihmisiä, jotka etsivät elämän laatua ja syvempää elämän sisältöä sekä henkistä ulottuvuutta ilman lahkoon tai uskontoon sitoutumista. Ihmisiä, jotka eivät tyydy vain uskomaan tai jättämään olemassaoloon liittyvät kysymykset vaille vastausta. Ihminen haluaa tietää! Ihmisiä, jotka haluavat oppia enemmän itsestään ja todellisesta olemuksestaan ja jotka etsivät paikkaansa suuremmassa kosmisessa yhteydessä. Kaikilla elämän aloilla on ihmisiä, jotka haluavat kehittää itseään ja jotka etsivät olemassaolon syvempää merkitystä. AMORCin jäsenet edustavat läpileikkausta yhteiskunnasta.
Ruusuristin Veljeskunta ei ole uskonto eikä uskonlahko. Veljeskunnalla on jäseniä ympäri maailmaa ja siihen voi liittyä uskonnosta ja maailmankatsomuksesta riippumatta. Veljeskunta ei ole sidottu mihinkään uskontoon.
Kaikki suurloosit ja hallinnolliset yksiköt on rekisteröity voittoa tuottamattomina yleishyödyllisinä yhteisöinä. Veljeskunta ei tavoittele aineellista voittoa eikä mitään Veljeskunnan varoista voida käyttää kenenkään henkilökohtaisen edun tavoitteluun.
Ruusuristin Veljeskunta AMORC sekoitetaan toisinaan samantapaista nimeä käyttäviin. Ruusuristiläisyyden perinne on kuitenkin satojen jopa tuhansien vuosien takaa. Lyhenne AMORC on suojattu kaikkialla maailmassa ja sen käyttäminen Ruusuristin Veljeskunnan yhteydessä ilmaisee veljeskunnan aitouden ja alkuperäisyyden.
Veljeskunta on epäpoliittinen ja toiminnan yhteydessä poliittisten kannanottojen esille tuominen on kielletty.